Kullanım Şartları ve Koşulları

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Yenikonutemlak Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Yenikonutemlak ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Site’ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 1. Tanımlar

Yenikonutemlak: Yenikonutemlak

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: Yenikonutemlak.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Yenikonutemlak Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Yenikonutemlak tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Yenikonutemlak, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Yenikonutemlak tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Yenikonutemlak tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 1. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Yenikonutemlak tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 1. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Yenikonutemlak’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Yenikonutemlak’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. c) Kullanıcıların Yenikonutemlak tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Yenikonutemlak’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 1. d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yenikonutemlak, Kullanıcılar tarafından Yenikonutemlak’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 1. e) Kullanıcılar, Yenikonutemlak’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 1. f) Yenikonutemlak’ın sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Yenikonutemlak ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yenikonutemlak ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yenikonutemlak, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 1. g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Yenikonutemlak’ın, Yenikonutemlak çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Yenikonutemlak, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 1. h) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

ı) Yenikonutemlak, Kullanıcılarına kendi İnisiyatifleri doğrultusunda, Yenikonutemlak tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkân sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site’nin faaliyet gösterdiği her mecrada Yenikonutemlak tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

5.2. Yenikonutemlak’ın Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) Yenikonutemlak, Site’de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Yenikonutemlak, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Yenikonutemlak’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Yenikonutemlak tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Yenikonutemlak tarafından yapılabilir. Yenikonutemlak tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.
 1. b) Yenikonutemlak, Site üzerinden, Yenikonutemlak’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘linkler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Yenikonutemlak tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘linkler vasıtasıyla erişilen portlalar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘linkler vasıtasıyla erişilen portlalar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında Yenikonutemlak’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 1. c) Yenikonutemlak, Site’de sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 1. d) Yenikonutemlak, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Yenikonutemlak tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Yenikonutemlak, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 1. e) Kullanıcılar ve Yenikonutemlak hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 1. f) Kullanıcıların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” veya “proje” isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların “kullanıcı ismi” veya “proje” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Yenikonutemlak Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı ‘ya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 1. Hizmetler

-Yenikonutemlak tarafından verilen Hizmetlerin temelinde, Firmalar ile Kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Firmalar ile Kullanıcılar arasında yapılan proje sunumlarını sağlamak bulunmaktadır.

-Firmaların kullanıcılara mailing yolu ile proje sunumlarını iletmesi bulunmaktadır

7.3. Ek Hizmetler

Kullanıcılar, Ek Hizmetlere ilişkin olarak Yenikonutemlak tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmetlere ek olarak, Yenikonutemlak tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Dükkan Servisi, Vitrin Servisi ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ek Hizmetlerden de faydalanabilirler.

 1. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi
 1. a) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı ‘ya aittir. Yenikonutemlak, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
 1. b) Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi’ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Yenikonutemlak’ın konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Yenikonutemlak’ın Kullanıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 1. c) Kullanıcıların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar, hiçbir şart ve koşulda, Yenikonutemlak tarafından değiştirilmeyecektir.
 1. d) Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı ‘ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Yenikonutemlak’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Gizlilik Politikası

Yenikonutemlak, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Yenikonutemlak, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 1. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 1. a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Yenikonutemlak’ın telif haklarına tabi çalışmalar) Yenikonutemlak’a ait olarak ve/veya Yenikonutemlak tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Yenikonutemlak Hizmetlerini, Yenikonutemlak bilgilerini ve Yenikonutemlak’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Yenikonutemlak’ın Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Yenikonutemlak’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 1. b) Yenikonutemlak’ın, Yenikonutemlak Hizmetleri, Yenikonutemlak bilgileri, Yenikonutemlak telif haklarına tabi çalışmalar, Yenikonutemlak ticari markaları, Yenikonutemlak ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
 1. c) Kullanıcılar, Yenikonutemlak’ın Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

 1. a) Yenikonutemlak, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Yenikonutemlak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yenikonutemlak için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yenikonutemlak’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Yenikonutemlak, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Yenikonutemlak’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 1. a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 1. b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 1. c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

Compare listings

Karşılaştırmak