Yabancıların Taşınmaz Satın Alarak İkamet İzni Alma Şartları Değişti

Yabancıların mülk satın alarak, taşınmazlar üzerinden taşınmaz amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda aranan büyükşehirlerde 75.000, diğer şehirlerde 50.000 Amerikan doları olan alt limit değişti.

Edinme (satın alma) tarihi 16.10.2023 ve sonrasında olan taşınmazlar üzerinden taşınmaz amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda, Tapu üzerindeki satış bedelinin tüm şehirler için tapunun alındığı gündeki (tapu edinim tarihi) Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak asgari 200.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası olması şartı aranacaktır.

16.10.2023 tarihinden sonra edinilecek tapularda taşınmaz değerleme raporu kabul edilmeyecek olup tapu üzerindeki satış bedeli esas alınacaktır.

Not-1 : Bu uygulama için başvuru türü (ilk/geçiş/uzatma) fark etmemektedir.

Not-2 : Edinme tarihi 16.10.2023 tarihinden önce olan taşınmazlar üzerinden yapılacak başvurular bu uygulama kapsamında değildir.

Not-3 : 26.04.2022’den 16.10.2023 tarihine kadar edinilen taşınmazlarda büyükşehirler için 75 bin ABD Doları, diğer şehirler için 50 bin ABD Doları şartı aranmaya devam edecek olup bu başvurular için taşınmaz değerleme raporu istenmeye devam edecektir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak