Gayrimenkul Satışında Yeni Dönem Başlıyor

Randevu Alımı E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri 4 Temmuz 2023’den itibaren tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra ek bir noter ücreti ödenerek noterlerce de yapılabileceğini söyleyen, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Başvuruların, e-Devlet sistemindeki Türkiye Noterler Birliğinin “e-randevu/başvuru” uygulaması üzerinden alınacağı uygulamada, taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamayacak şekilde hizmet bedeli de ayrıca alınacak” diye konuştu.

Sözleşmeler Noterde Hazırlanacak

Noter, düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden ileteceğine dikkat çeken TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, Satışı yapılacak taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile diğer bilgi ve belgeleri gene bu sistem üzerinden sorgulanacak. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek. Eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek en geç üç iş günü içerisinde sisteme yüklenecek. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek. Buna göre hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi hazırlayacak. Sözleşmeye, tescili bozan veya hükümsüz kılan kayıt ve şart yazılamayacak” dedi.

Sistemler Entegre Çalışacak

Notere randevusuz gidilmesi mümkün değil. Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği’nin ‘e-randevu/başvuru’ uygulamasından e-Devlet kapısını kullanarak başvuru yapacak. Başvuru esnasında, satışı yapılacak taşınmaz seçilecek. Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS), tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek. (Yüklenen belgelerin asılları, randevu tarihi ve saatinde ibraz edilecek.) TÜGEM Başkanı Akdoğan sistemi şöyle anlattı;

 “Noter, e-tahsilat seri numarası ve ödeme yöntemi ile sözleşmenin imzalanmasına yönelik randevu tarih ve saatini taraflara kısa mesajla bildirecek. Randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmayan taraflara, on gün içinde noterliğe müracaat etmeleri hâlinde işlemin yapılacağı, aksi takdirde başvurunun iptal edileceği bilgisi aynı gün kısa mesajla bildirilecek. Noter, sözleşmeyle ilgili işlemleri bizzat yapacak. Taşınmaz üzerinde hak ve yükümlülükler varsa, bunlar hakkında taraflara bilgi verilecek. Mevcut hak ve yükümlülüklerin varlığı kabul edilerek işlemin sonuçlandırılması talep ediliyorsa, taşınmaz üzerindeki hak ve yükümlülükler sözleşmeye doğru ve tam olarak yazılarak, bunların kabul edildiğine dair beyan alınacak. Noter, taşınmazın satışını kısıtlayıcı veya satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatıp Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)’ten yevmiye numarası alarak sözleşmeyi ve diğer belgeleri TAKBİS’e kaydedecek. Sözleşmenin TAKBİS’e kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. Sözleşme ile diğer belgeler süresiz saklanmak üzere noter tarafından Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi (TNBBS)’ne kaydedilip ve fiziki olarak arşivlenecek. Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecek.”

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak