Gayrimenkulde İzmir’e olan ilgi günden günde daha artıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Bahar Şenyurdusev, İzmir’in coğrafi konumu, iklim koşulları, demografik yapısı, liman, sanayi şehri olması ve verimli tarım alanlarının bulunması nedeniyle son günlerde gayrimenkul sektöründe öne çıktığını açıklayarak iki-üç dönümlük tarlaların da son yıllarda çok talep gördüğünü söyledi.

İzmir’in üretim, sanayi ve turizm odaklı gelişme göstermiş bir şehir olduğunun altını çizen EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Bahar Şenyurdusev, “İzmir’in kıyı şeridine sahip olması, liman şehri olması, verimli tarım arazilerinin bulunması kentin turizm, sanayi ve üretim alanlarında gelişmesinde önemli paya sahiptir. Bunun yanı sıra, gerek demografik yapısı, gerekse yaşanabilir bir kent olarak kabul görmesi nedeni ile de öne çıkmaktadır.

Torbalı, Kemalpaşa, Çiğli, Menemen, Aliağa ilçeleri ön planda

İzmir’in Türkiye’nin konteyner hacmi bakımından yedinci, kargo tonajı bakımından on üçüncü büyük limanı niteliğinde de olduğunu belirten Şenyurdusev, “İzmir limanı aynı zamanda önemli bir yolcu limanı niteliğindedir.  Liman şehri olması nedeni ile, sanayi ve tarım sektöründe üretilen ürünlerin sevkiyatının kolaylaşmasına bağlı olarak, kent genelinde önemli sanayi bölgeleri ve yatırımları önem kazanmaktadır. Kent genelinde Torbalı, Kemalpaşa, Çiğli, Menemen, Aliağa ilçeleri sanayi bölgeleri ile öne çıkıyor. Tarımsal anlamda da verimli tarım alanlarına sahip olan şehir, tarımsal ürün çeşitliliği ve tarıma dayalı sanayide de her dönem önemli bir yere sahip olmuştur. 

Çeşme ülke ve bölge açısından önemli bir cazibe merkezi

Turizm açısından, coğrafi konumu itibari ile bir kıyı şehri olan İzmir, yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip.  Kuzeyde Dikili’den başlayarak, güneye doğru Foça, Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Menderes’e kadar uzanan sahil bandına sahiptir. Yaz turizmi açısından tercih edilirliği her daim yüksek olan şehirde özellikle Çeşme bölgesi, ülke ve bölge açısından önemli bir cazibe merkezi konumunda.  Bunun yanı sıra kuzeyde Bergama Antik Kenti, güneyde Selçuk Efes Antik Kenti ve kent merkezi içerisinde yer alan pek çok tarihi miras ile tarih turizmi açısından önemli bir paya sahip. Özellikle, sahil bandında yer alan ve yatay mimaride yapılaşmanın yoğunlaştığı, Çeşme, Urla başta olmak üzere, Foça, Seferihisar ve yer yer Dikili bölgesine olan talep son dönemde arttı. Uzun dönemde de bu talebin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

İki-üç dönümlük tarlalar da son yıllarda çok talep görüyor

Ayrıca, liman şehri olması nedeni ile kruvaziyer turizmi açısından da tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra, 2 büyük fuar alanına sahip olan kent, fuar turizmi açısından öne çıkıyor.  Geçmişten günümüze turizm, sanayi ve üretim potansiyelindeki etkenlerin yanı sıra, gerek kentin gelişim potansiyelleri, gerekse ülkenin ticari merkezi konumunda olan İstanbul’da arsa arzının sınırlı olması ve gayrimenkul değerlerinin yüksek olması, İzmir’de arsa arzının İstanbul’a kıyasla daha yüksek olması nedeni ile son dönemde İzmir ayrıca öne çıkmaktadır. Arsanın yanı sıra iki-üç dönümlük tarlalar da son yıllarda çok talep görmektedir. Doğa ile bütünleşik bir yaşam tarzına yöneliş artırmaya başladığı için özelikle bir bağ evi yapılabilecek tarlalara ve köy yerleşik alanı içindeki köy evlerine talep de arttı. Bu noktada İzmir’in pek çok köyü göç almaya başladı.

Bayraklı’da büyük inşaat firmalarının yatırımları artıyor 

Son 6-7 yıllık dönemde, İzmir kent merkezi planlarının hazırlanması ile birlikte özellikle Bayraklı ilçesinde büyük inşaat firmalarının İzmir’e olan yatırımlarının artmasına neden olmuştur.  İzmir bu yatırımlar ile büyük ofis blokları, rezidanslar ve karma kullanımlar (AVM-otel-ofis-konut) ile tanışmış, bununla birlikte de hizmet sektörünün de kente gelmesine neden olmuştur.

Üniversiteler şerhi olarak da öne çıkıyor

İzmir, aynı zamanda bünyesinde barındırdığı, 8’i devlet, 5’i vakıf üniversitesi olmak üzere üniversiteler şehri olarak da öne çıkıyor. Son dönemde, gerek kentin özellikleri gerekse de yaşanabilir bir kent olması nedeni ile pek çok genç tarafından üniversite tercihlerinde öne çıkıyor. Öğrenciyle barışık sosyal yapısının yanı sıra İstanbul’a göre çok daha ucuz barınma olanaklarıyla İzmir öğrencilerin de gözdesi durumuna geldi. Bu durumun önümüzdeki süreçte de devam edeceği ve kentteki genç nüfusunda da artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Tarım ve hayvancılık alanlarında da gelişim sağlanacak

Verimli tarım arazilerine sahip olan İzmir’de son dönemde, tarımsal kalkınma amaçlı olarak kooperatifleşmelerin yoğunlaştığı, tarım ve hayvancılık alanlarında çiftçiyi desteklemek amaçlı yatırımların yapıldığı, ata tohum uygulamalarına ağırlık verildiği gözleniyor. Buna bağlı olarak özellikle, Tire, Bayındır bölgesinde gerek tarım ve hayvancılığa yönelik, gerekse tarımsal sanayiye yönelik yatırımların arttığı gözleniyor. Planlı uygulamaların devamının sağlanması durumunda uzun vadede, tarım ve hayvancılık alanlarında da gelişim sağlanacak, gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda İzmir’in tarımsal anlamda önemi artacak.

Çandarlı Limanı Projesi tarım sektörünün gelişimine hız kazandıracak

İzmir genelinde, hayata geçirilmeyi bekleyen veya çalışmaları başlayan projelerin, kentin gerek sanayi, gerek turizm alanlarında gelişimini ve önemini arttıracağını öngörüyoruz.  Kentin kuzey aksında Çandarlı/Dikili bölgesinde yapına başlanan ancak günümüzde bir takım teknik nedenlerle inşaat çalışmaları durmuş olan Çandarlı Limanı Projesi kentin sanayi ve tarım sektörünün gelişimine hız kazandıracak niteliktedir. Proje ile bağlantılı olarak Kuzey Ege otoyol projesi, İzmir-İstanbul karayolu ve İzmir Ankara karayolu projelerinin tamamlanması ile bölgenin önemi artmış olup, liman projesinin hayata geçirilmesi ile bölgenin ulaşım bağlantıları da kuvvetlenmiş tir.  Liman projesinin tamamlanması ile kentin önemli bir avantaj sağlayacağını öngörüyoruz.

İzmir’de Urla’da İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi sınırlarında yer alan teknopark projesi bulunmaktadır.  Çok geniş bir proje alanına sahip olan teknopark projesinin günümüzde küçük bir bölümü tamamlanmış durumdadır. Önümüzdeki süreçte proje alanının tamamının faaliyete geçmesi durumunda İzmir’in önemi artacak ve istihdam ortamı yaratılacak. Bunun yanı sıra, kentin turizm nitelikleri açısından reklam çalışmalarının artırılması ile gerek yaz turizmi, gerek kruvaziyer turizmi gerekse kongre-fuar turizmi açısından yatırımların artacağını, kentin bu anlamda da ivme kazanacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak