Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler Yapıldı

2023 yılından itibaren enerjisinin yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayan, ısı yalıtımında belirlenen kalınlıklara uymayan, 5 bin metrekarenin üzerindeki binalara ruhsat verilmeyecek. Yönetmeliği değerlendiren Altensis Kurucu Ortağı Dr. Emre Ilıcalı, “Yapı ruhsatlarının enerjisi arttı.”  yorumunu yaptı. Ilıcalı sözlerine, “Ülke olarak, binaları çevre dostu binalara dönüştürerek, enerji darboğazındaki sorunu fırsata çevirmeliyiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın son yayınladığı güncellemelerle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle beraber, bir parseldeki toplam yapı inşaat alanı 2025’e kadar 5.000 metrekare, sonrasında ise 2.000 metrekareden büyük olan binaların Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) yüksek enerji verimliliği kurallarına uygun olarak inşa edilmesi ve enerji ihtiyaçlarının 2025’e kadar en az yüzde 5’ini, sonrasında ise yüzde 10’unu yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılama şartları getirildi. Ayrıca bu binalar enerji performans sınıfı en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilecek. Bu şartlara uymayan binalara ruhsat verilmeyecek. Yönetmeliği değerlendiren çevre dostu binalar danışmanlık şirketi Altensis Kurucu Ortağı Dr.Emre Ilıcalı, “Yapı ruhsatlarının enerjisi değişiyor.” dedi.

İklim krizi fırsata dönüşecek

Yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek. Dr. Ilıcalı, “Türkiye’de halen bu ölçekteki binaların asgari enerji performansı C olarak uygulanıyor. Performansın B’ye çıkarılması, örneğin; bina ve nüfusu yoğun olan İstanbul’da zorunlu ısı yalıtım kalınlıklarının artırılmasını, yapı malzemelerinin ve kullanılan ekipmanların enerji verimliliğinin daha fazla göz önünde bulundurulmasını, aydınlatmaların daha verimli olmasını sağlayacak. Tüm bunlar   hem ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji miktarının  azalmasını  sağlayacak, hem de daha önemlisi iklim değişikliğiyle mücadele yolunda önemli bir adım olacak. Özellikle enerji verimliliği konularının yapı ruhsatlarına bağlanmış olması, bu konuların gözardı edilmeden, hızlı bir şekilde yerine getirilmesi açısından çok önemli. Tabii uygulama esnasında gerekli denetlemelerin de eksiksiz yapılması şart. Bu sayede milyarlarca dolarlık enerji tasarrufu sağlanabilir.“ yorumunu yaptı.

Yenilenebilir enerji potansiyeli harekete geçecek

Yıllardır çevre dostu yeşil binalar konusunda verdikleri mühendislik hizmetleri bağlamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, karbon ayakizinin azaltılması ve enerji kimlik belgesi konularının altını ısrarla çizdiklerini anlatan Dr. Emre Ilıcalı, bugünlerde Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusundaki mevcut potansiyelini de harekete geçirecek bu adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Dr. Ilıcalı, “Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Ocak 2022’de 53 bin 787 MW kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji sektöründe yatırımların ekonomik büyüklüğü yaklaşık 70 milyar doları buldu. Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 53,93’e yükseldi. Yatırımlarda yenilenebilir enerji konusunda farkındalığımız artarken, yapılarda bu alanda zorunlu yoldan da olsa müteahhitlerin ve tüketicilerin konuya yönlendirilmesi, inşaat sektörüne farklı bir sinerji katacaktır. Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanan bina sayısı şimdilik 113 bin seviyesinde. Ancak gelecek yıldan itibaren bu sayı hızla artış gösterecek.” dedi.

Dr. Ilıcalı, “Önümüzdeki dönemde hemen hemen tüm  sektörleri ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerde çevresel sürdürülebilirliği ön plana alan değişiklikler bekliyoruz. Bunun sebebi son yıllarda tüm dünyada artan İklim değişikliğiyle mücadele hareketleri doğrultusunda, Türkiye’nin de onayladığı Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği tarafından çıkarılan AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm dünyada ticareti etkileyecek olması. Biz de bu konuda teknik altyapıların oluşturulması doğrultusunda kurum ve kuruluşlara uzun süredir yardımcı oluyoruz.” diye belirtti.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak