Türkiye ‘Enerji’sini Arıyor

Küresel enerji darboğazı Türkiye’yi de etkilemeye başladı. Bir yandan artan enerji fiyatları, bir yandan arz sıkıntısı nedeniyle yaşanan uzun süreli enerji kesintileri ve küresel iklim değişikliğinin getirdiği sorunlar tüm sektörleri zorluyor. ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, enerjisinin yüzde 70’ini ithal eden, Kasım’da enerji ithalatı yüzde 160 artan Türkiye’de daha fazla gecikmeden tüm alanlarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe odaklanılması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Yatırımcılar spekülasyonlardan fayda ummak yerine dünyanın geleceğinde önemli yeri olacak enerji verimliliğine odaklanmalı. Sadece binaları çevre dostu yapmak suretiyle yüzde 25 ila 50 arasında enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Ayrıca bunun için illa yeni bina olması şart değil, varolan mevcut yapı stoğu da ciddi imkanlar sunuyor.” dedi.

Türkiye son günlerde ‘Enerji’sini arıyor. Küresel enerji darboğazından etkilenen ülkemizde uzun süreli ve planlı elektrik kesintileri başladı. Sanayide 72 saati bulan kesintiler üretim sürecini aksatıyor. Arz sıkıntısı ve döviz kuruna bağlı olarak artan enerji fiyatlarının da etkisiyle tüketiciler de zorlu bir sürece girdi. Artan elektrik ve doğalgaz faturaları nedeniyle herkes yeni çözüm arayışında.

ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, enerji ihtiyacının yüzde 70’ini ithal eden Türkiye’de yıllık enerji faturasının 50-55 milyar doları bulduğunu söyledi. Son 5 yılda enerji ithalatına 200 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını hatırlatan Mehmet Sami Kılıç, ülke için en iyi yatırımın, tüketimi azaltmaya yönelik enerji verimliliği yatırımları olacağını söyledi. Mehmet Sami Kılıç, “Yatırımcılar günümüzde popüler olan alternatif yatırım araçları kadar,  dünyanın geleceğini de belirleyecek olan enerji verimliliğine odaklanmalı. Enerji tasarrufu yaparak, enerjiyi verimli kullanarak geleceğe yatırım yapabiliriz. Bu sayede  Küresel ısınmayı önleyebileceğimiz gibi, doğa ve çevreyi büyük ölçüde korumuş oluruz. Enerji tasarrufu ayrıca ekonomik olarak bütçeleri de rahatlatır.” dedi.

Basit önlemlerle ciddi tasarruf yöntemleri

Enerjinin en fazla tüketildiği alanların konut (yüzde 32,7) ve sanayi (32,3) olduğuna dikkat çeken ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç, bazı basit önlemlerle bu alanlarda enerjinin tasarruf edilebileceğini belirtti. Kılıç, “Aydınlatmada tasarruflu ampuller, kullanılmayan aletlerin kapalı tutulması, iklimlendirmede merkezi sisteme geçilmesi, elektrikli motorların yüksek verimli olanlarının seçilmesi, atık ısının değerlendirilmesi, yüksek sarfiyat yapan cihazların elektriğin ucuz olduğu saatlerde çalıştırılması, güneş panelleri kurularak ihtiyacın bir kısmının güneşten sağlanması gibi uygulamalar ciddi tasarruf sağlar.” diye konuştu.

Mevcut Binalar da Yeşil olabilir

Enerji verimliliğinde gayrimenkul alanında en büyük yatırım fırsatının ise binaları enerjiyi az tüketen, kendi enerjisini üreten çevre dostu binalara dönüştürmek olduğunu vurgulayan Mehmet Sami Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de binaların yaklaşık yüzde 70’i enerji verimliliği standartlarına uygun değil. Oysa bu binalar çevre dostu yeşil bina sertifikasına sahip olsalar, uluslararası standartları da sağlamış olurlar. Yeşil Bina kavramı sadece yeni projeler için değil, mevcut yapı stoğu içinde geçerli olabilir.  Bu doğrultuda uluslararası yeşil bina sertifika sistemlerinin mevcut binalara özel kategorileri de bulunuyor.

Yeşil binanın enerji verimliliği yüzde 25 artar

“Böylece yeşil bina özelliği kazanan mevcut binalar, suyu ve enerjiyi yüzde 25 oranında daha tasarruflu kullanır. Operasyonel maliyetleri ise yüzde 19 oranında azalır.”

İstanbul’da su tüketiminin yüzde 63’ü binalarda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, İstanbul’da su tüketiminin yüzde 63’ünün binalardan gerçekleştiğini belirten Mehmet Sami Kılıç, özellikle de İstanbul gibi şehirlerde binaların yeşil dönüşümünün gerçekleşmesinin hem çok değerli bir kaynak olan suyun korunmasında hem de enerji verimliliği alanında doğrudan katkısı olacağını ve bu sayede cari açıkla mücadele yolunda ciddi bir adım atılacağını ifade etti.

Kasım 2021 itibariyle cari işlemler açığı 14,2 milyar dolar olurken, aynı dönemde enerji ithalatı yüzde 160 artış göstererek 6.5 milyar doları aştı.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak