Ev Sahipleri Geçmişe Yönelik Kira Zam Farkını İstiyor

Özellikle büyükşehirlerde ev stoklarındaki yetersizlik ve kiralara yüksek oranlarda zam yapılması son günlerin gündem sorunları arasında.  Bu durumu fırsata çeviren ev sahipleri ise yasal oranın üzerinde zam taleplerinden sonra, şimdi de geçmiş yılların yapılmayan zamlarını isteme yoluna başvuruyor. Kiracıları ile yazılı bir anlaşma yapmayan ev sahipleri sözlü kira kontratlarını dayanak göstererek geçmiş yıllara ait sözde alacakları için icra takibi başlatıyor.

 Kira hukukunda kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması oranınca kira artışı yapmak zorunda. Ama kiracı eğer yasal artış oranını uygulamamış, mal Sahibinden de yazılı bir onay almamış ise kira artış oranı zaman zaman aşımına uğramaz. Kiracı ile Ev Sahibi sözlü olarak anlaşarak farklı bir oran üzerinden karar verseler dahi, mal sahibi anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem kirası dışında son 5 yılın kira zam farkını sizden talep edebilir.

 Sözleşmede kira parasının ne şekilde artırılacağı tereddüte yol açmayacak ve kolayca hesaplanacak şekilde gösterilmelidir. Sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği, bu artış şartı tarafları bağlar ve kiracının yıllar itibariyle sözleşmedeki artış oranına uygun artışlarla kira parasını ödemesi gerekir. Yazılı kira sözleşmesinde kararlaştırılan artış oranı karşısında kira bedelinin artırılmaması hususunda taraflar arasında zımni anlaşma yapıldığı iddiası kiracı tarafça ispat edilmediği sürece tarafları bağlamaz.

Ev sahibinin kira bedelinin tespitine ilişkin herhangi bir dava açmaması, ödenen kira paralarını itirazsız teslim alması kiraya verenin zımni rızası ile kira bedelinin artırılmayacağını kabul ettiği anlamına gelmez. Bu durumda kiralayan geçmişe dönük kira farkının talep edilebilir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak