Yabancıya Yapılan Vadeli Satışlar, Ancak 1-2 Sene Sonra Konut Satışı Olarak Yorumlanabiliyor

Günümüzün dijitalleşen dünyasında, artık çok sayıda veriye online olarak ulaşılabilirken konut sektöründe varsayımlarla proje geliştirildiğine dikkat çeken Mars Investment Genel Müdürü Hakan BUCAK, konut satış rakamlarını ikiye katlamak için sektörde aylık ve çeyrek dönemlerde olmak üzere “detaylı” veri paylaşımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hakan BUCAK, “TÜİK tarafından paylaşılan konut satış istatistiklerinde alt kırılımlar ve noter satış vaadi sözleşmeleri detaylı bir şekilde yer alırsa, proje geliştiriciler de hedef kitlelerini detaylı olarak ölçümleyebilme şansına sahip olurlar. Bu alt kırılımın içinde, noter satış vaadi sözleşmeli konutların il, semt ve fiyat düzeyinde bilgilerinin yer alması gerekiyor. Öte yandan big data’ya, yani büyük veriye baktığımızda; kaç daireden ve hangi daire tiplerinden ne kadar gelir-ciro elde edildiğini görebilmek sektörün paydaşları açısından son derece önemli. Bu bilgilere ulaşabilen proje geliştiricileri doğru lokasyonlarda, doğru niteliklere sahip yeni projeler geliştirebilir ve “nokta atışı” projelerle yükselen satış grafiği elde edebilirler. Bu sayede mevcut konut satış rakamlarını ikiye katlayabiliriz” dedi.

Türkiye, pandemi sürecinde dünya genelinde yaşanan yabancıya konut satışı zorluklarına rağmen oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Öyle ki, dünya geneli sıralamada Yeni Zelanda’dan sonra 2’nci sırada alıyor. Bu başarıyı daha ileriye taşımak adına, gayrimenkul temsilcilerinin en büyük beklentisi satışların detaylı olarak yayınlanması ve görüntülenmesi. Günümüzün dijitalleşen dünyasında, çoğu sektörde satışlar detaylı olarak takip edebiliyorken konut sektöründe satış grafiğinin 1-2 sene geç izleniyor olması dikkat çekici bir problem.

Bu yönüyle, 2020 bilançosunun Türkiye’nin gayrimenkul ve inşaat sektöründeki potansiyelinin ve başarısının çok açık bir göstergesini oluşturduğuna işaret eden Mars Investment Genel Müdürü Hakan BUCAK; TÜİK tarafından açıklanan aylık verilerin sektörün gelişimine yol gösterici olması adına, tüm istatistiklerin genişletilerek ve alt kırılımlarıyla birlikte paylaşılması gerektiğine dikkat çekti. “Detaylı” veri açıklama modelinin proje geliştiricilere “nokta atışı” yeni proje üretme imkânı sağlayacağını dile getiren Hakan BUCAK, konut satışlarını artırmanın hatta ikiye katlamanın formülünü verdi.

“TÜİK tarafından paylaşılan konut satış istatistiklerinde alt kırılımlar ve noter satış vaadi sözleşmeleri detaylı bir şekilde yer alırsa, proje geliştiriciler de hedef kitlelerini detaylı olarak ölçümleyebilme şansına sahip olurlar. Bu alt kırılımın içinde, noter satış vaadi sözleşmeli konutların il, semt ve fiyat düzeyinde bilgilerinin mutlaka yer alması gerekiyor. Öte yandan big data’ya, yani büyük veriye baktığımızda; kaç daireden ve hangi daire tiplerinden ne kadar gelir-ciro elde edildiğini görebilmek sektörün paydaşları açısından son derece önemli. Bu bilgilere ulaşabilen proje geliştiricileri doğru lokasyonlarda, doğru niteliklere sahip yeni projeler geliştirebilir ve “nokta atışı” projelerle yükselen satış grafiği elde edebilirler.”

Derinlikli ve Detaylı İstatistiksel Tabloya İhtiyacımız Var

İstatistiklerin genişletilmesinin, özellikle yabancı yatırımcıya hitap eden projeler geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Hakan BUCAK, konuya ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Örneğin yabancıya 4 bin adet daire satıldığını düşünelim… Peki Avcılar’da cirosal bazda ne kadarlık bir satış yapıldı? Bu cironun Avcılar içerisindeki bölgelere göre dağılımı nasıl gerçekleşti? Hangi bölgede, hangi daire tipi revaçta? Yani elde edilen ciro, dairelere göre nasıl bir kırılım gösteriyor? Satışlarda ilçe bazında nasıl bir dağılım yaşanıyor? Bu tarz soruların yanıtları bizim için hayati önem arz ediyor. Bu anlamda, derinlikli bir istatistiksel tablo sektörün geleceğine yön verebilir ve olumlu katkı sağlayabilir. Daha somut ifade etmek gerekirse: Eğer Kağıthane’de talep artışı varsa inşaat firmaları da bu bölgeye yoğunlaşır ve başka bölgelerde zaman kaybetmez. Ya da bölgede en çok talep gören daire tiplerini göz önünde bulundurarak proje geliştirirler. Dolayısıyla açıklanan istatistikler ne denli detaylı ve derinlikli olursa, o kadar başarılı pazarlama planlamaları yapılabilir. Eğer açıklanan veriler bu doğrultuda güncellenir ve detaylı olarak paylaşılırsa, Türk inşaat sektörü de doğru ülkelerde yapacağı doğru reklam hamleleriyle daha çok yabancı yatırımcıyı ülkemize çekebilir.”

Noterler Birliği Tarafından İstatistik Paylaşılmalı

Noterler Birliği’ni, yabancıya yapılan gayrimenkul satışlarının noter satış vaadi sözleşmesi adedini paylaşmaya davet eden Hakan BUCAK, bu sayede sektörde nokta atışı proje geliştirme sürecinin ivme kazanacağına değindi.

“Örneğin biz, Mars Investment olarak Urdu dili konuşan ülkelerden çok ciddi satış rakamları elde ettik. Özellikle son dönemde Pakistan, Bangladeş, Malezya, Singapur gibi ülkeler ön plana çıktı. Ancak şu anda paylaşılan veriler günceli yansıtmadığı için, yaptığımız satışların resmi verilere yansıması ancak tapu devirlerinde gerçekleşiyor. Oysa biz, noterli satış vaadi sözleşmesine istinaden gerçekleşen her bir satışı veri olarak kabul ediyoruz. Elbette her zaman için alıcının cayma ihtimali bulunuyor. Ancak bu konudaki talebimiz daha ziyade ‘aylık olarak noterli satış vaadi sözleşmesi yapılan konut satış rakamlarının ve cirosunun’ paylaşılmasına yönelik.”

Noterli satış vaadi sözleşmeleri aracılığıyla, yabancıya yapılan gayrimenkul satış adedi ile tapu devri rakamlarının da açıklanan verilere dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Hakan BUCAK, “Aradaki fark güncel satış rakamlarını görmemizi sağlayacaktır. TÜİK’in her ay düzenlediği verilere ek olarak, Noterler Birliği tarafından ‘noterli satış vaadi sözleşmeleri’ aracılığıyla il/ilçe bazında yabancıya yönelik konut satış rakamlarının paylaşılması gerekiyor” dedi.

İngiltere Örneği

Dünyada “detaylı” veri modelini kullanan çok sayıda ülke olduğunu belirten Hakan BUCAK, İngiltere’de mahalle bazında konut satış istatistiklerinin açıklandığını ifade ederek Türkiye’de de bu yönde girişimler olduğuna değindi. “www.yourkeyturkey.gov.tr”de bu minvalde paylaşımlar yapılmaya başlandığına değinen Hakan BUCAK, “Vatandaşlık ve yatırım amaçlı konut satış devri verileri ve pasaport teslimi yapılan yabancı kişilere ilişkin rakamlar açıklanmaya başlandı. Ancak noterli satış sözleşmelerinin ve cirosal bazda verilerin de mutlaka açıklanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak