Değerli Konut Vergisi yayımı ile yürürlüğe girdi

15 Ocak 2021 tarihli resmi gazetede değerli konut vergisi uygulama genel tebliğine yer verildi. Değerli Konut Vergisi’nin yayımı ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 2021 yılı için değeri 5.250.000TL’yi aşan taşınmazlar değerli konut kategorisine girmektedir. Vergi mükellefleri, ilgili taşınmazın maliki olabilmekle birlikte fiilen kullanımı da değerlendirilmektedir. Varsa intifa hakkı sahibi verginin mükellefidir. İntifa hakkı sahibi veya maliki kullanmamaktaysa malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefidir.

Peki ne yapılmalıdır?

İlgili taşınmazın bulunduğu belediyeye gidilip bina vergi değeri alınmalıdır. Ardından değerli konut vergisi beyannamesi taşınmazın bulunduğu vergi dairesine Şubat ayının 20’sine dek verilmelidir. Kişinin 5.250.000TL’yi aşan birden çok taşınmazı varsa bu taşınmazların bulunduğu herhangi bir vergi dairesine beyannameyi verebilmektedir.

Hangi oranlarda vergiye tabi olunmaktadır?

Söz konusu taşınmazların bina vergi değerlerinin, 2021 yılı için sırasıyla 5.145.000 TL, 6.300.000 TL, 6.825.000 TL; vergi tarifesinin ise değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.250.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.875.000 TL’si için 7.875 TL, fazlası için (Binde 6)

10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si için 23.625 TL, fazlası için  (Binde 10)

olarak yeniden değerleme oranının yarısı oranında güncellendiği ve yeniden değerleme oranının 2020 yılı için %10 olarak tespit edildiği varsayılmıştır.

Buna göre, mükellef (E)’nin, 2021 yılının Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyan edip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödeyeceği değerli konut vergisi aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Muafiyetler

Yazımızın başında verginin tahakkuk etmesi için taşınmazın fiili kullanımına da bakıldığını söylemiştik. Konuyu açmak gerekirse arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhide kalan taşınmazlar fiili kullanıma geçilmedikçe vergi alınmayacaktır. Fiili kullanım kiracıya verilmesi veya intifa hakkı tanınması, satış, devir ve temlike konu olması halinde vergi alınabilir olacaktır.

Bir diğer muafiyet ise ilgili tutarı aşan tek taşınmazın olması halinde bu taşınmaz vergilen muaf olacaktır. İlgili tutarı aşan birden çok taşınmaz olması halinde 5.250.000tlyi aşan en düşük tutarlı ilk taşınmaz vergiden muaf olacaktır. Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyette de benzer muafiyetler mevcuttur.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak