Tapuya giderken gerekli evraklar nelerdir?

 • Tapu için gerekli belgeler nelerdir?
 • Tapu alım satım işlemlerinde gereken evraklar listesi nelerdir?

Herhangi bir tapu devir işlemi yapması gerekenlerin dikkat etmesi gereken konular arasında bulunan “Tapu için gerekli belgeler” yetkili kurumlar tarafından kendilerine bildiriliyor. Konut, arazi, arsa veya ticari bir ünite gibi gayrimenkullerin devrini gerçekleştirmek için öncelikli olarak kadastro müdürlüklerine şahsen müracaat yapılabileceği gibi internet üzerinden randevu alınarak da yapılabilmektedir. Peki, tapuya giderken gerekli evraklar nelerdir?

Konut, arazi, arsa veya ticari bir ünite gibi faklı mülklerin satışı ve resmi kurumlardan devir işlemlerinde kişilerin bazı belgeleri beyan ederek resmi kuruma başvuru yapması gerekmektedir. Bir tapu devir işleminin yapılması için gereken üç aşama bulunur. Resmi kuruma başvurmadan önce devir için randevu almak büyük önem taşıdığı gibi kuruma bizzat işlem yapmaya gittiğiniz gün tüm belgelerin eksiksiz olması gerekir. Peki, Tapu için gerekli belgeler nelerdir? İşte; Tapu işlemlerinde gereken evraklar listesi…

Tapu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu devri işlemleri için üç aşama bulunmaktadır.

 Bunlar;

 • Tapuya gitmeden önce yapılan işlemler.
 • Tapu evrakları ile tapuda yapılan işlemler.
 • Tapu aldıktan sonra yapılan işlemler.

Resmi tapu müdürlüğüne gitmeden önce yapılması gereken ilk işlem randevu almaktır.

Randevu almak için Tapu Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden randevu alma seçeneği ve gerekli kimlik bilgilerini doldurarak randevu alınabilir.

Tapu Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden alınan randevu günü ve saatinden önce gerekli belgelerin eksiksiz olarak bir araya getirmek büyük önem taşır.

Bu belgeler ise sırasıyla şöyle;

 • 1 adet renkli resim (son iki ay içinde çekilmiş ve yüzünüzün net göründüğü)
 • T.C kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) aslı ve fotokopisi
 • Tapu belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
 • İkâmetgah adresi ve telefon bilgisi
 • Bir yılı doldurmamış deprem sigortası poliçesinin fotokopisi (D.A.S.K) (Doğal Afet Sigortası)
 • Emlak vergi dairesinden alınmış temiz kağıdı
 • Satıcı tapuya şahsen müracaat etmeyecek ise müracaat eden kişi için bir vekaletname gereklidir.

Bunların dışında gayrimenkul alım ve satım veya devir işleminde alıcı veya satıcının tüzel kişi olması durumunda tapu için gerekli belgeler değişiklik gösterebilir.

Eğer durum böyleyse;

 • Vergi levhasının aslı ve bir adet örneği
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri
 • Belediyeden alınan harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı
 • Şirket adına satış vekaletname ile gerçekleşecekse vekaletnamenin aslı getirilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş olan ve taşınmaz mala ilişkin satış sırasında yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça bulunduğu yetki belgesi getirilmelidir.

Bağlı bulunulan sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınan yetki belgesinin kesinlikle işlemin yapıldığı yılın tarihini taşıması gerekir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak