GKL Covid-19 Döneminin Etkisi Araştırma Raporu Açıklandı

Gayrimenkulde Kadın Liderler(GKL) Platformu, sektörde çalışan kadınların pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini belirlemek ve kariyer yolculuğunda zorlu bir aşama olan bu dönemi analiz etmek amacıyla; ‘Covid-19 Döneminin Etkisi Araştırma Raporu’nu hazırladı. Sonuçları kamuoyuna açıklayan GKL Başkanı Çekici, “Sektörde çalışan kadınların yüzde 75’inin işyerleri teknik olarak, işler aksamadan, evden/uzaktan çalışmaya hazırlıklı ve halen yüzde 43’ü evden çalışmaya devam ediyor. Uzaktan çalışmada, araştırmaya katılan kadınların yüzde 41’i aynı verimlilikte, yüzde 32’si de bu şekilde daha verimli çalıştıklarını ifade ediyorlar.” dedi.

Gayrimenkulde Kadın Liderler(GKL) Platformu, sektörde çalışan kadınların pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini belirlemek ve kariyer yolculuğunda zorlu bir aşama olan bu dönemi analiz etmek amacıyla; ‘Covid-19 Döneminin Etkisi Araştırma Raporu’nu hazırladı. Rapor, Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına,  ERA Research & Consultancy tarafından 19 Haziran – 5 Ağustos 2020 tarihleri arasında online anket yöntemiyle ve 142 kadın sektör çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sektör çalışanı kadınların gayrimenkul sektörünün geleceğinden endişe duyuyor

 Pandeminin sektör kadınlarının iş, günlük ve duygusal hayatlarına etkilerine dair önemli tespitler içeren Rapor sonuçları, Platform adına GKL Başkanı Neşecan Çekici tarafından açıklandı. Çekici, Covid-19 Döneminin Etkisi Araştırma Raporu’nun, GKL’nin 4 yıl içerisinde sektördeki kadın çalışanların ihtiyaç ve sorunları ile gelecek hedeflerini belirleme amaçlı hazırladığı üçüncü rapor olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Dünya genelinde ekonomiler pandemiden büyük ölçüde yara aldı ve işsizlik arttı. Rapor da bu endişeye dikkat çekiyor. Sektör çalışanı kadınların yüzde 66’sı; kendilerinin veya hanelerinden birinin işini kaybetmesi veya işlerinin kötüye gitmesinden endişe duyuyor. Rapor, ayrıca sektör çalışanı kadınların gayrimenkul sektörünün genel durumunun daha kötü olacağına dair endişeleri olduğuna da işaret ediyor. Buna göre, sektörün daha kötü olacağını düşünenlerin oranı yüzde 47.2 iken, aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 30.3 ve daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 16.9. Ancak, sektöre dair endişelere rağmen kadınları yüzde 63’ü gelecekte de gayrimenkul sektöründe çalışmaya devam etmeyi düşünüyor.

Sosyal hayat yüzde 90 oranında pandemiden olumsuz etkilendi

Rapor, sektördeki kadınların sosyal hayatlarına dair veriler de içeriyor. Buna göre, kadınlar yüzde 90 oranında sosyal hayatlarının pandemiden olumsuz etkilendiğini ifade ediyorlar. Kadınların yarısından fazlasını olumsuz etkileyen konular ise yüzde 64 ile hane dışı yaşayan akrabalar/ aile büyükleri ile ilişkiler ve yüzde 57 ile çalışma hayatı. Çocuğu olan kadınların yüzde 66’sı ise çocukları ile ilişkilerin pandemi sürecinden olumlu etkilendiğini söylüyor. Corona öncesi ‘mutluyum’ diyenlerin oranı yüzde 64 iken bu rakam şimdi yüzde 51’e gerilemiş görünüyor. Rapora göre; yüzde 71  ile 2020 Haziran ayında normal hayata vaktinden erken geçilmesinin doğru bulunmadığı ifade edilirken,  geleceği öngörememek  ve salgınla ilgili doğru yanlış çok fazla bilgiye maruz kalarak özgürlüklerinin kısıtlanması dikkat çeken tespitler olarak sıralanıyor.

Sektör çalışanı kadınların kariyer engelleri arasına pandemi de eklendi

Covid-19 Döneminin Etkisi Araştırma Raporu, sektör çalışanları kadınların profiline ilişkin de detaylar içeriyor. Buna göre araştırmaya çalışan kadınların hem çalışma hayatından hem de  gayrimenkul sektöründe çalışmaktan memnuniyetleri oldukça yüksek. Çalışma hayatından memnun olanların oranı yüzde 69 iken, gayrimenkul sektöründe çalışmaktan yüzde 67 oranında memnuniyet duyuyorlar. Kariyer hedeflerinde yüzde 23.9 ile üst düzey yönetici olmak, yüzde 17.6 ile kendi işini kurmak ve de yüzde 16.9 ile yönetim kurulu başkanı/üyesi/hissedarı olmak ilk üç sırada yer alıyor. Sektör çalışanı kadınların kariyer gelişimindeki engeller arasına pandeminin de katıldığı görülüyor. İlk üç sıradaki engeller, şirket yapısının uygun olmaması, objektif olmayan terfi uygulamaları ve pandemi döneminin terfi vb. süreçlerini etkilemesi olarak sıralanıyor.

Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Grubu, sektördeki kadın istihdamını ve kadın yönetici sayısını; sektördeki kadınların varlığını ve etkinliğini artırmak üzere 4 yıldır faaliyet göstermektedir. Urban Land Institute (ULI) “Women’s Leadership Initiative (WLI)” Türkiye kolu olarak hayata geçirilen platform, gayrimenkul sektöründe çok başarılı işlere imza atmış ve gönüllü olarak bu platformda görev alan kadın yöneticilerin özverili çalışmaları ile sektördeki kadınların gelişimlerine destek olmaktadır.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak